16 grudnia 2017 – Spotkanie przedstawicielem Grazimie Kauna

W dniu 16 grudnia 2017 gościł w Białymstoku przedstawiciel litewskiej organizacji pozarządowej Grazimie Kauna, pan Jonas Oszkinis. Podczas spotkania w Instytucie  Kronenberga z udziałem Prezesa Zarządu Adama Walickiego oraz wiceprezesa dr hab. arch. Bartosza Czarneckiego omawiano możliwości wspólnych działań 2017. Uzgodniono obustronną wolę realizacji wspólnego projektu transgranicznego,  który będzie miał na celu wsparcie zainteresowania turystycznego terenami przygranicznymi w krajach partnerskich.

Comments are closed