25 listopada 2016 – Posiedzenie Zarządu i Rady Instytutu Kronenberga

W dniu 25 listopada 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Instytutu Kronenberga. Zgodnie z przygotowanym porządkiem obrad, przedyskutowano działalność Instytutu w roku 2016 oraz zamierzenia dotyczące aktywności w roku 2017. Szczególną uwagę poświęcono trzem zagadnieniom: realizacji Młodzieżowych Konferencji Naukowych, współorganizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych” oraz kolejnej edycji Nagrody Kronenberga. Omówiono możliwości współpracy z parkami narodowymi i krajobrazowymi oraz podjęcia nowych przedsięwzięć.

Comments are closed