29-31 marca 2017 – Konferencja UNEP GRID

W dniach 29-31 marca 2017 roku w Białowieskim Parku Narodowym odbyła się cykliczna Konferencja „Rola Parków Narodowych w Rozwoju Nauk Przyrodniczych oraz Znaczenie Monitoringu Przyrodniczego w Zarządzaniu Obszarami Chronionymi w Polsce”. W konferencji z ramienia Instytutu Kronenberga uczestniczyli członkowie  zarządu: Adam Walicki i dr hab. Bartosz Czarnecki. Omawiano wyniki najnowszych badań dotyczących stanu środowiska, a głównie jego najcenniejszych chronionych zasobów. Szczególnie interesujące były wystąpienia przedstawicieli parków narodowych, prezentujące zastosowanie zawansowanych technologii w celu ochrony i monitoringu zasobów.

Comments are closed