Przygotowania do III MKN TnOPC

W dniu 2 września 2016 roku członkowie Zarządu Instytutu Kronenberga Adam Walicki oraz dr hab. arch. Bartosz Czarnecki odbyli spotkania robocze z dr inż. Lechem Magrelem, dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Beatą Bezubik, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Dokonano ustaleń w sprawie bieżącej współpracy przy realizowanych obecnie przez Instytut Kronenberga przedsięwzięciach (w tym III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” (Białowieża – 22-23-24 września 2016r.).

Comments are closed