o nas

Jesteśmy grupą specjalistów, świadomych, jak ważne są relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym. Człowiek przecież jest częścią ekosystemu, bezpośrednio powiązanym z naturą.

Patron

Walerian Kronenberg (1859-1934) był największym polskim planistą i jednym z ważniejszych twórców założeń ogrodowych w Polsce XIX i XX wieku.

CENTRUM KOMPETENCJI

Centrum Kompetencji Obszarów Chronionych to doświadczony zespół ekspertów, którzy służą pomocą instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym i samorządom w realizacji wielu przedsięwzięć badawczych, analitycznych i organizacyjnych.

lokalizacja

Lokalizacja Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytutu Kronenberga w sercu Puszczy Białowieskiej symbolizuje źródło idei, która nam przyświeca: człowiek i jego środowisko to jedność w kształtowaniu celów i integrowaniu działań.

OBSZARY CHRONIONE

Służymy pomocą parkom narodowym i krajobrazowym w zakresie: – planów ochrony – zarządzania strategicznego parków – audytu potencjału i tworzenia oferty turystycznej

Witamy na stronie Instytutu Kronenberga!

Jesteśmy grupą specjalistów, świadomych, jak ważne są relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym. Człowiek przecież jest częścią ekosystemu, bezpośrednio powiązanym z naturą. Przyjmując odpowiedzialność za środowisko, chcemy wspierać działania na rzecz realizacji zintegrowanego rozwoju obszarów chronionych. Uważamy, że dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami może być źródłem warunków do tworzenia wysokiej jakości życia człowieka. Znamy wartość obszarów chronionych. Wierzymy, że współpraca różnych instytucji i organizacji pozarządowych jest kluczem do osiągnięcia oczekiwanych efektów. Naszym celem jest zbudowanie takiego modelu działań, który zabezpieczałby dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, a jednocześnie służył rozsądnemu wykorzystaniu istniejących zasobów. Lokalizacja Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytutu Kronenberga w sercu Puszczy Białowieskiej symbolizuje źródło idei, która nam przyświeca: człowiek i jego środowisko to jedność w kształtowaniu celów i integrowaniu działań. Fundacja jest przedsięwzięciem otwartym na współpracę z reprezentantami instytucji ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, jednostek organizacyjnych lasów państwowych, samorządów, uczelni i jednostek naukowo – badawczych, przedsiębiorstw i innych organizacji. Współpraca będzie możliwa w formule partnerstwa instytucjonalnego, jak i kooperacji indywidualnej. Chcemy działać otwarcie, dynamicznie, wspólnie.