Piotr Banaszuk

jpiotr_btPIOTR BANASZUK

Dr hab. prof. nzw. Politechniki Białostockiej, Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska.

Jest specjalistą w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zarządzania zasobami naturalnymi.

Główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia ekologii, geochemii oraz renaturyzacji mokradeł. Ostatnie realizowane projekty badawcze dotyczyły oceny efektywności zabiegów ochrony czynnej w celu poprawy bioróżnorodności na poziomie ekosystemu i krajobrazu, a także możliwości wykorzystania energetycznego roślinności bagiennej. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac, sprawozdań i innych publikacji.

Przewodniczy Radzie Naukowej Narwiańskiego Narodowego, Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody Województwa Podlaskiego oraz Regionalnej Grupie Roboczej ds. efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim. Od 2011 r. jest członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk.

Comments are closed