Gospodarka i turystyka

GOSPODARKA I TURYSTYKA


Wspieramy samorządy, instytucje publiczne oraz władze regionalne i krajowe w zakresie:
– planowania rozwoju gospodarczego,
– badań i analiz sektorów gospodarki i branż przemysłowych,
– badań przedsiębiorców i inwestorów dotyczących oczekiwań i preferencji,
– badań turystów, ich oczekiwań i preferencji,
– opracowania produktów turystycznych,
– opracowania strategii rozwoju turystyki,
– opracowania programów rozwoju przedsiębiorczości,
– innych badań, analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju gospodarczego i turystyki, w szczególności na obszarach chronionych oraz w ich otoczeniu.


Comments are closed