Aktualności

Nagrody Instytutu Kronenberga „Omne Trinum Perfectum”

Podczas pierwszego dnia odbywającej się 22-24 września 2016 roku III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbyła się uroczystość uhonorowania Nagrodą Instytutu Kronenberga oraz Specjalnymi Wyróżnieniami przedsięwzięć gospodarczych, które są prowadzone zgodnie z ideami promowanymi przez Instytut Kronenberga. Nagroda Kronenberga „Omne Trinum Perfectum” jest formą wyróżnienia firm i organizacji, które harmonijnie łączą prowadzoną działalność gospodarczą z szacunkiem do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz tworzą swój sukces w oparciu o wartości. Nagroda Kronenberga to także wyraz wsparcia dla przedsięwzięć perspektywicznych i rozwiązań z zakresu nowych technologii. Do Kapituły Nagrody Kronenberga zostali zaproszeni założyciele Instytutu Kronenberga oraz grono ekspertów w składzie: Beata Bezubik, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, dyrektor RDOŚ w Białymstoku,. dr hab. sztuki Jarosław Perszko, prof. nzw. PB, prorektor Politechniki Białostockiej, dr. hab. Sławomir Bakier, prof. nzw. PB, Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB w Hajnówce, dr inż. Lech Magrel, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP w Białymstoku oraz Andrzej Parafiniuk, prezes PFRR w Białymstoku.

Podczas Ekosesji w ramach III Konferencji TnOPC nominowane do Nagrody Kronenberga firmy miały możliwość prezentacji swoich osiągnięć. Główną Nagrodę Kronenberga „Omne Trinum Perfectum” odebrał pan dr inż. Mirosław Angielczyk, właściciel Ziołowego Zakątka i Podlaskiego Ogrodu Botanicznego za stworzenie unikatowego ogrodu botanicznego i realizację oferty edukacyjnej promującej endogeniczne zasoby województwa podlaskiego.

Kapituła przyznała także trzy równorzędne Specjalne Wyróżnienia „Omne Trinum Perfectum”. Otrzymali je: LSA sp. z o.o. Lekkie Kruszywa Budowlane za realizację innowacyjnego przedsięwzięcia technologicznego i produkcję lekkiego kruszywa budowlanego CERTYD. Wyróżnienie odebrał pan Krzysztof Łuczaj, prezes zarządu. Drugie wyróżnienie przyznano Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu za wyjątkowy w skali kraju produkt turystyczny jakim jest „Biesiada Miodowa”. Wyróżnienie odebrał wicedyrektor NPN p. Jerzy Kostrzewski. Trzecie wyróżnienie otrzymał Hotel Żubrówka w Białowieży. Odebrał je pan Jan Bagiński – kierownik ds. marketingu. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy dziękują panu prof. Jarosławowi Perszko za inspiracje i koncepcję Nagrody Kronenberga oraz pani Beacie Bezubik z RDOŚ w Białymstoku za wsparcie organizacyjne.

Comments are closed