Dziedzictwo kulturowe

DZIEDZICTWO KULTUROWE


Wspieramy jednostki publiczne, samorządy, uczelnie, biznes w zakresie:
– badań i analiz wykorzystania potencjału kulturowego,
– inwentaryzacji zasobów kulturowych,
– sporządzania projektów rehabilitacji historycznych fragmentów miast oraz obiektów,
– opracowywania wytycznych konserwatorskich do planów zagospodarowania przestrzennego,
– opracowywania programów rewitalizacji i opieki nad zabytkami.


 

Comments are closed