Kim jesteśmy

KIM JESTEŚMY


protect-450596_640Jesteśmy grupą specjalistów, świadomych, jak ważne są relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym. Człowiek przecież jest częścią ekosystemu, bezpośrednio powiązanym z naturą.

 Przyjmując odpowiedzialność za środowisko, chcemy wspierać działania na rzecz realizacji zintegrowanego rozwoju obszarów chronionych.

  Uważamy, że dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami może być źródłem warunków do tworzenia wysokiej jakości życia człowieka.

Znamy wartość obszarów chronionych.
Wierzymy, że współpraca różnych instytucji i organizacji pozarządowych jest kluczem do osiągnięcia oczekiwanych efektów.

Naszym celem jest zbudowanie takiego modelu działań, który zabezpieczałby dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, a jednocześnie służył rozsądnemu wykorzystaniu istniejących zasobów.


 

Comments are closed