Publikacje i recenzje

PUBLIKACJE I RECENZJE


Wspieramy jednostki publiczne, samorządy, uczelnie, biznes w zakresie:
– opracowywania artykułów, książek, monografii w obszarze przyrodniczym i kulturowym,
– recenzji publikacji, książek, opracowanych dokumentów analitycznych, strategicznych i programowych,
– opracowywania merytorycznych materiałów promocyjnych samorządów, biznesu i instytucji publicznych.


 

Comments are closed