Platforma Ekspercka ds. Rozwoju Przestrzennego

W dniu 19 października 2023 roku odbyła się  Sesja Platformy Eksperckiej ds. Rozwoju Przestrzennego pt. “Planowanie przestrzenne i wzorce zagospodarowania przestrzennego w Polsce i na Ukrainie”. Sesja była częścią Międzynarodowej Konferencji pt. „Nauki i edukacja geograficzna – perspektywy i innowacje”.
W wydarzeniu uczestniczył Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga.

Comments are closed