Centrum Edukacji i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS

W miesiąc luty – kwiecień 2023 roku prof. dr hab. Piotr Banaszuk, Przewodniczący Rady Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga oraz Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga uczestniczyli w pracach zespołu przygotowującego założenia projektowe dot. utworzenia w Białymstoku Centrum Edukacji i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS.  

Comments are closed