Zarządzanie strategiczne

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE


Służymy pomocą w realizacji badań i analiz oraz opracowywaniu strategicznych dokumentów rozwoju: obszarów chronionych, samorządów, regionów.

Wykorzystujemy nowoczesne metody antycypowania przyszłości, np.: foresight, budowanie scenariuszy rozwoju, analiza trendów i megatrendów, identyfikacja endogenicznych czynników rozwoju i inne.

Preferujemy podejście zintegrowane w zarządzaniu strategicznym oraz planowaniu.

Realizujemy:
– analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy/powiatu/miasta/regionu,
– badania identyfikujące problemy regionalne i lokalne,
– badania i analizy potrzeb mieszkańców obszarów/regionów,
– opracowania strategii rozwoju lokalnego /regionalnego,
– badania ewaluacyjne projektów i programów.


Comments are closed