Fundacja

FUNDACJA


Wizja Fundacji
Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga jest liderem w kraju i w Europie w zakresie kreowania rozwoju obszarów chronionych oraz ich otoczenia.


Misja
Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga kieruje się zasadami partnerskiej współpracy opartej na dialogu społecznym.

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowe i doświadczenia praktyczne wspiera regiony oraz samorządy w efektywnym i synergicznym wykorzystaniu zasobów rozwojowych obszarów chronionych.

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jest możliwe poprzez zmiany przepisów prawnych, tworzenie strategii i programów rozwoju, realizację badań, analiz, szkoleń i ambitnych projektów społeczno-gospodarczych.


Cel główny
Celem głównym działania Fundacji jest podnoszenie jakości życia mieszkańców obszarów chronionych i ich otoczenia poprzez wspieranie efektywności wykorzystania zasobów rozwojowych tych obszarów z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Do osiągnięcia głównego celu Fundacji konieczne są dwa kluczowe przedsięwzięcia: stworzenie pierwszego w Europie think tanku dedykowanego obszarom chronionym (Think Tank Instytutu Kronenberga) który będzie kreatorem idei rozwoju tych obszarów oraz powołanie Centrum Kompetencji Obszarów Chronionych (CKOCh), które będzie realizatorem tych idei.

 


Comments are closed