Bartosz Czarnecki

bart_3BARTOSZ CZARNECKI

Urbanista, architekt, nauczyciel akademicki, dr hab. inż. arch., prof. nzw. Autor oraz współautor publikacji naukowych z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki, w tym zwłaszcza kształtowania przestrzeni publicznych.

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, Forum Białystok – Miasto Jutra oraz Izby Urbanistów do jej rozwiązania w 2014 r.

 •  Zainteresowania zawodowe:
  urbanistyka i planowanie przestrzenne, w szczególności:
  -narzędzia kształtowania ładu przestrzennego
  -kształtowanie przestrzeni publicznych
  -rozwiązania przestrzenne sprzyjające bezpieczeństwu publicznemu
  -zagospodarowanie przestrzenne regionu i kraju
  -rewitalizacja
 • Ważniejsze osiągnięcia zawodowe i naukowe:
  -współautor książki pt.: „Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej”
  -autor monografii „Przestrzenne aspekty przestępczości”
  -dwukrotny laureat nagrody Ministra Budownictwa (Infrastruktury): 1994 (wyróżnienie), 2004 (nagroda)
  -laureat kilku konkursów urbanistycznych
  -kierownik dotychczas około 10 projektów badawczych

Comments are closed