Posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Kierunków Kształcenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

W dniu 5 lutego 2024 roku Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga uczestniczył w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Kierunków Kształcenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Comments are closed