Inspiracje Kronenbergiem

Nasze inspiracje Kronenbergiem


Dorobek zawodowy prof. Walerego Kronenberga jest przykładem wzorcowego wykorzystania wiedzy o środowisku naturalnym i potrzebach człowieka do projektowania harmonijnych i ponadczasowych ogrodów w stylu krajobrazowym. Inspiracją do wyboru patrona fundacji są przykłady dwóch założeń parkowych autorstwa prof. Walerego Kronenberga, które zostały zrealizowane w Białowieży.

Działalność Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytutu Prof. Walerego Kronenberga ma być przykładem twórczego połączenia pasji i kompetencji założycieli Fundacji. Podzielamy przekonanie, że dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe jest źródłem zintegrowanego planowania przestrzeni społecznej i gospodarczej obszaru Puszczy Białowieskiej, umożliwiając stworzenie modelowego „krajobrazu rozwoju” obszarów chronionych.

„Krajobraz rozwoju” obszarów chronionych jest metaforą krajobrazowej formuły w jakiej projektował ogrody prof. Walery Kronenberg oraz myślenia w kategoriach współpracy organicznej.

Comments are closed