Iwona Górska

iwona IWONA GÓRSKA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego filii w Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Od 2003 roku zawodowo związana z Narodowym Instytutem Dziedzictwa (od 2005 roku kierownik Oddziału Terenowego w Białymstoku).

W latach 2008-2013 członek Wojewódzkiej Rady ochrony Zabytków.

 • Doświadczenie zawodowe:
  – opracowywanie dokumentacji, opinii; studiów dotyczących zabytków, konserwacji i środowiska kulturowego Podlasia na zlecenie    Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji samorządowych;
  – analizy i oceny wartości kulturowych na potrzeby planowania urbanistycznego;
  – wytyczne konserwatorskie do planów zagospodarowania przestrzennego;
  – gminne ewidencje zabytków i programy opieki nad zabytkami;
  – szeroko rozumiane prace dokumentacyjne (karty adresowe, karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, karty ewidencyjne cmentarzy, studia historyczne, urbanistyczne i architektoniczne, dokumentacje fotograficzne);
  – monografie historyczne gmin, miejscowości, obiektów zabytkowych, itp.
 • Zainteresowania ukierunkowane na budownictwo drewniane XIX i XX w., założenia ruralistyczne, zabytkowe cmentarze a także teorię doktryny konserwatorskiej. Autorka artykułów publikowanych w „Biuletynie konserwatorskim województwa podlaskiego”, „Małych miastach”, „Roczniku Ciechanowskim”, „Ochronie Zabytków”, współautorka m.in. „Pereł architektury województwa podlaskiego”, Białystok 2010; „Przewodnika historyczno-etnograficznego, Z biegiem Biebrzy”, Białystok 2012; „1863-Katalogu miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim”, Białystok 2013.

Artykuły na stronie:

W. Kronenberg

Comments are closed