Cenrum kompetencji

CENTRUM KOMPETENCJI


Efektywne wykorzystanie wewnętrznych zasobów rozwojowych obszarów chronionych i szans, które niosą zmiany otoczenia, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wymaga wiedzy, rozwagi, odważnych pomysłów i współpracy.

Tworzymy pierwsze w kraju Centrum Kompetencji Obszarów Chronionych – multidyscyplinarny, doświadczony zespół ekspertów, który służy pomocą instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym i samorządom w realizacji wielu przedsięwzięć badawczych, analitycznych jak również organizacyjnych.

Centrum Kompetencji Obszarów Chronionych współpracuje z ponad setką specjalistów z różnych branż gospodarki i wielu dyscyplin nauki. Dzięki temu możemy kompleksowo wspierać rozwój obszarów chronionych.

Jesteśmy otwarci na współpracę, zapraszamy specjalistów, doradców, naukowców, przedsiębiorców i każdego, kto ma wiedzę i doświadczenie w szeroko pojmowanym rozwoju obszarów chronionych oraz ich otoczenia.


Comments are closed