Wspólne Plenarne Posiedzenie KPZK PAN i GUS

W dniu 11 stycznia 2024 w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie odbyło się Wspólne Plenarne Posiedzenie KPZK PAN i GUS pt. „Wyzwania badawcze i metodologiczne statystyki przestrzennej”.

W posiedzeniu uczestniczył Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga. Głównymi tematami posiedzenia były m.in. wyzwania i kierunki zmian w badaniach przestrzennych i wykorzystania BIG DATA w badaniach przemieszczeń ludności. Jednym z kluczowych punktów posiedzenia był panel ekspertów z udziałem pana prof. dr hab. Tomasza Komornickiego, przewodniczącego KPZK PAN, pana dr Dominika Rozkruta, prezesa GUS, pana prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego z IGiPZ PAN. Moderatorem panelu była pani Dominika Rogalińska, dyrektor Departamentu Innowacji GUS.