20 – 21 września 2018 – Konferencja „XXX lat Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej”

W dniach 20-21 września 2018 w Supraślu odbyła się Konferencja „XXX lat Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, w której uczestniczyli dyrektorzy parków  krajobrazowych, przedstawiciele samorządu województwa oraz miast i gmin położonych na obszarze PKPK, reprezentanci Lasów Państwowych i naukowcy. W konferencji uczestniczył Adam Walicki, prezes Instytut Kronenberga, który w swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na twórczości amerykańskiego poety i filozofa Gary Syndera. Gary Synder „Senator Dzikiej Natury” w swojej twórczości promuję ochronę dziedzictwa przyrodniczego. Adam Walicki wręczył pani dyr. Joannie Kurzawie okazjonalny dyplom ze słowami Gary Syndera „Natura to nie miejsce, które się odwiedza. To dom”. Przedstawione podczas konferencji referaty dotyczyły: historii i prac badawczych prowadzonych na terenie PKPK, znaczeniu źródlisk, efektom prac paleobotanicznych i archeologicznych oraz historii związanej z walkami podczas Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego. Zaprezentowano także film ze wspomnieniami Bogusława Deptuły, pierwszego dyrektora PKPK oraz film o parku zrealizowany przez Piotra Ejsmonda i Szczepana Skibickiego. W drugim dniu konferencji uczestnicy poznawali w terenie walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

13 września 2018 – Gala Nagrody Kronenberga – Edycja 2018

W dniu 13 września 2018 roku podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbyła się III Gala Nagrody Kronenberga. ,Omne Trinum Perfectum” – Biznes – Środowisko – Dziedzictwo. W trakcie uroczystości dotychczasowi laureaci : pan dr Mirosław Angielczyk, właściciel Podlaskiego Ogrodu Botanicznego „Ziołowy zakątek” w Korycinach oraz pan Michał Drynkowski, właściciel Restauracji Carska i Apartamentów w Białowieży zaprezentowali swoje przedsiębiorstwa. Uroczystość prowadzili: prof. dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, wiceprezes Instytutu Kronenberga i Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga, którzy wręczyli  Nagrodę Kronenberga 2018 „Omne Trinum Perfectum”. Laureatem w 2018 roku został „Dwór Pentowo – Europejska Wioska Bociania”. Nagrodę odebrali pan Łukasz Toczyłowski, współwłaściciel Dworu Pentowo oraz pan Marek Chodaczyński, stryj właściciela. Nagroda Kronenberga ma w założeniu wspierać przedsięwzięcie, firmę lub organizację, która tworzy wzorce biznesowe łączące działalność gospodarczą z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz pozytywnie wpływać na wizerunek województwa podlaskiego i regionu.

13 września 2018 – VII Forum Idei Miast Turystycznych – Białowieża 2018

W dniu 13 września 2018 roku podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbyła się siódma edycja Forum Idei Miast Turystycznych. Forum jest realizowane w formule debaty samorządowców, w której uczestniczą starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie. Tegoroczna debata, która prowadził prezes Instytutu Kronenberga Adam Walicki dotyczyła projektowania i finansowania rozwoju potencjału turystycznego. W dynamicznej dyskusji uczestniczyli: Grzegorz Jakuć, Wójt Gminy Turośń Kościelna,  Michał Matyskiel, Burmistrz Suchowoli, Mirosław Reczko, Burmistrz Ciechanowca, Jerzy Sirak, Burmistrz Hajnówki oraz dr inż. Sławomir Snarski, Starosta Bielski.