Wywiady Instytutu Kronenberga

Wywiady Instytutu Kronenberga – luty 2021

W lutowym numerze Podlaskiego Managera ukazał się wywiad Adama Walickiego z panem Piotrem Tomaszkiem, dyrektorem Teatru Wierszalin pt. „Wierszalin w dialogu z Mickiewiczem”.

__________________________________________________________________________________

Wywiady Instytutu Kronenberga – grudzień 2020

W grudniowym numerze Podlaskiego Managera ukazał się wywiad Adama Walickiego z panią dr Iwoną Wieczorek, dyrektorem Narodowego Instytutu  Samorządu Terytorialnego pt. „W poszukiwaniu dobrych rozwiązań”.

__________________________________________________________________________________

Wywiady Instytutu Kronenberga – październik 2020

W październikowym numerze Podlaskiego Managera ukazał się wywiad Adama Walickiego z panem prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim, profesorem w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ekspertem rozwoju miast i regionów pt. „Depopulacja nie jest końcem świata”.

W październikowym numerze Podlaskiego Managera ukazał się wywiad Adama Walickiego z panem Dionizym Smoleniem, Dyrektorem w Zespole ds. Sektora Publicznego & Infrastruktury PwC, odpowiedzialnym za realizację projektów doradczych dla administracji publicznej w Polsce pt. „Samorządy na drodze do współpracy z biznesem”.

__________________________________________________________________________________

Wywiady Instytutu Kronenberga – sierpień 2020

W sierpniowym (08.2020) numerze Podlaskiego Managera ukazał się wywiad Adama Walickiego z prof. dr. hab. Tomaszem Komornickim, przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk pt.  „Przestrzeń – imperatyw dobrego planowania”.

__________________________________________________________________________________

Wywiady Instytutu Kronenberga – czerwiec 2020

W czerwcowym numerze Podlaskiego Managera ukazał się wywiad Adama Walickiego z panem Andrzejem Grygorukiem, dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego pt. „Biebrza w ogniu”.  

W czerwcowym numerze Podlaskiego Managera ukazał się wywiad Adama Walickiego z prof. dr. hab. Robertem Ciborowskim, rektorem Uniwersytetu  w Białymstoku pt. „CoVID’19 – upiór o nieznanej mocy”.

XXIV ZO Wójtów i Burmistrzów Województwa Podlaskiego

W dniu 9 i 10 marca 2020 roku w Hotelu Tryumf odbył się XXIV Zgromadzenie Ogólne Wójtów i Burmistrzów Województwa Podlaskiego. Jednym z prelegentów był Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberg, który zaprezentował wykład pt. Rola wójta jako projektanta przyszłości. Perspektywa działania przez współpracę.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Seminarium w Dworze z Bobry Wielkiej

W dniu 4 marca 2020 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, w Dworze z Bobry Wielkiej odbyło się seminarium pt „Problemy i kierunki turystyki województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki na wsi i obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo”  poświęcone omówieniu problemów i kierunków turystyki województwa podlaskiego. Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Podlaska Organizacja Turystyczna oraz Instytut Kronenberga.

Podczas seminarium Adam Walicki wygłosił wykład pt. „Megatrendy w turystyce – inspiracje i rekomendacje 2020” a prof. dr hab. Bartosz Czarnecki przedstawił wykład pt. „Ład przestrzenny jako czynnik atrakcyjności turystycznej”.