Inauguracje roku akademickiego 2017/2018

Prezes Instytutu Kronenberga uczestniczył w uroczystościach inauguracyjnych roku akademickiego 2017/2018 trzech największych uczelni w województwie podlaskim. W dniu 10 października 2017 odbyła się inauguracja na Uniwersytecie w Białymstoku. Wykład inauguracyjny pt. „„Edukacja (w) demokracji” wygłosił prof. Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego. W dniu 11 października rok akademicki 2017/2018 zainaugurowała największa w północno – wschodniej Polski uczelnia techniczna Politechnika Białostocka. Wykład inauguracyjny pt. „Wytwarzanie i perspektywy zastosowania energii jądrowej” wygłosił  prof. dr hab. Anton Ravinski. Natomiast w dniu 16 października 2017 roku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Wykład inauguracyjny pt. „Nauki o zdrowiu – interdyscyplinarne aspekty kształcenia i prowadzenia badań” wygłosił prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski.