Platforma Ekspercka ds. Rozwoju Przestrzennego

W dniu 19 października 2023 roku odbyła się  Sesja Platformy Eksperckiej ds. Rozwoju Przestrzennego pt. “Planowanie przestrzenne i wzorce zagospodarowania przestrzennego w Polsce i na Ukrainie”. Sesja była częścią Międzynarodowej Konferencji pt. „Nauki i edukacja geograficzna – perspektywy i innowacje”.
W wydarzeniu uczestniczył Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga.

Dolina rolnicza 4.0

W dniu 18 października 2023 roku w Hotelu Traugutta w Białymstoku odbyła się konferencja pt „Dolina rolnicza 4.0”. Konferencja była okazją do przedstawienia najnowszych rozwiązań w zakresie nowoczesnego rolnictwa i zdrowia. Podczas wydarzenia zaprezentowano wyniki prac eksperckich, które będą tworzyć podstawę realizacji strategicznego dla województwa podlaskiego projektu „Dolina Rolnicza 4.0”. W konferencji uczestniczył Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga.

Konferencja „Turystyka – Środowisko – Dziedzictwo” – Augustów 2023

W dniu 5 października 2023 roku w Augustowie odbyła się Konferencja „Turystyka – Środowisko – Dziedzictwo” – Augustów 2023. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Sportu i Turystyki,  Polskiej Organizacji Turystycznej, władz samorządowych województwa i miast zaangażowanych w realizacji projektu CHaKaBi a także przedsiębiorcy i działacze organizacji turystycznych. Instytut Kronenberga był zaangażowany w organizację konferencji. Podczas konferencji Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga wygłosił referat wprowadzający do sesji pt. „Turystyka
w środowisku przyrodniczym”.