Instytut Kronenberga udzielił patronatu Miejskiemu sprzątaniu Lasu Zwierzynieckiego

Instytut Kronenberga udzielił patronatu Miejskiemu sprzątaniu Lasu Zwierzynieckiego.

Projekt „Miejskie sprzątanie Lasu Zwierzynieckiego” to inicjatywa społeczna, której głównym celem jest zorganizowanie wydarzenia dającego każdej zainteresowanej osobie możliwość realnego zaangażowania się w działania na rzecz rozwiązania na gruncie lokalnym jednego z największych problemów współczesności – zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Chcemy również, aby była to akcja społeczna mobilizująca do realnego działania, zachęcająca do aktywności obywatelskiej oraz integrująca osoby mieszkające w Białymstoku i jego okolicach, które są zaangażowane w działania proekologiczne. Ponadto chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy zanieczyszczenia środowiska oraz nieracjonalnej gospodarki odpadami, a także zwiększyć świadomość ekologiczną społeczności naszego miasta.

Jednym z głównych założeń inicjatywy jest organizacja wydarzenia przy możliwie najniższym koszcie dla środowiska. W tym celu przez cały okres realizacji projektu m.in. ograniczamy do minimum zużycie fizycznych zasobów takich jak papier.

Pomysł realizacji projektu powstał jako odpowiedź na potrzebę zaangażowania się w działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska wyrażoną przez wiele osób. Akcja ma charakter całkowicie społeczny. Planowany termin rozpoczęcia wydarzenia to godzina 13:30, 27 lipca (sobota) bieżącego roku. Wydarzenie odbędzie się na terenie Lasu Zwierzynieckiego w Białymstoku (obszar między ulicami: 11 listopada, Zwierzyniecką oraz Żwirki i Wigury). Organizatorami wydarzenia pod patronatem Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytutu Kronenberga są Konrad Czarnecki oraz Wojciech Dąbrowski. Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Pierwszą edycję Miejskiego sprzątania Lasu Zwierzynieckiego wspierają restauracje Cechowa, The Sherlock Holmes oraz Pizza Majstry. W związku z tym, każdy uczestnik wydarzenia otrzyma po jego zakończeniu kupon zniżkowy -10%. Będzie on ważny w wyżej wymienionych restauracjach, w dniu wydarzenia. Worki na śmieci dla uczestników wydarzenia zapewnia Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Worki zostaną rozdane przez organizatorów.

Plan wydarzenia:

13:30 – 14:00 – rozpoczęcie wydarzenia, zbiórka uczestników w Parku Konstytucji 3 Maja (koniec głównej alei od strony ulicy Zwierzynieckiej – przed kładką dla pieszych), rozdanie worków na odpady, przejście do Lasu Zwierzynieckiego

14:00 – 16:00 – sprzątanie Lasu Zwierzynieckiego – główna część akcji

16:00 – 16:30 – przekazanie worków z odpadami (przed głównym wyjściem z Lasu od strony ulicy Zwierzynieckiej), powrót do miejsca zbiórki uczestników, zakończenie i podsumowanie wydarzenia.

20 – 21 września 2018 – Konferencja „XXX lat Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej”

W dniach 20-21 września 2018 w Supraślu odbyła się Konferencja „XXX lat Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, w której uczestniczyli dyrektorzy parków  krajobrazowych, przedstawiciele samorządu województwa oraz miast i gmin położonych na obszarze PKPK, reprezentanci Lasów Państwowych i naukowcy. W konferencji uczestniczył Adam Walicki, prezes Instytut Kronenberga, który w swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na twórczości amerykańskiego poety i filozofa Gary Syndera. Gary Synder „Senator Dzikiej Natury” w swojej twórczości promuję ochronę dziedzictwa przyrodniczego. Adam Walicki wręczył pani dyr. Joannie Kurzawie okazjonalny dyplom ze słowami Gary Syndera „Natura to nie miejsce, które się odwiedza. To dom”. Przedstawione podczas konferencji referaty dotyczyły: historii i prac badawczych prowadzonych na terenie PKPK, znaczeniu źródlisk, efektom prac paleobotanicznych i archeologicznych oraz historii związanej z walkami podczas Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego. Zaprezentowano także film ze wspomnieniami Bogusława Deptuły, pierwszego dyrektora PKPK oraz film o parku zrealizowany przez Piotra Ejsmonda i Szczepana Skibickiego. W drugim dniu konferencji uczestnicy poznawali w terenie walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

13 września 2018 – Gala Nagrody Kronenberga – Edycja 2018

W dniu 13 września 2018 roku podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbyła się III Gala Nagrody Kronenberga. ,Omne Trinum Perfectum” – Biznes – Środowisko – Dziedzictwo. W trakcie uroczystości dotychczasowi laureaci : pan dr Mirosław Angielczyk, właściciel Podlaskiego Ogrodu Botanicznego „Ziołowy zakątek” w Korycinach oraz pan Michał Drynkowski, właściciel Restauracji Carska i Apartamentów w Białowieży zaprezentowali swoje przedsiębiorstwa. Uroczystość prowadzili: prof. dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, wiceprezes Instytutu Kronenberga i Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga, którzy wręczyli  Nagrodę Kronenberga 2018 „Omne Trinum Perfectum”. Laureatem w 2018 roku został „Dwór Pentowo – Europejska Wioska Bociania”. Nagrodę odebrali pan Łukasz Toczyłowski, współwłaściciel Dworu Pentowo oraz pan Marek Chodaczyński, stryj właściciela. Nagroda Kronenberga ma w założeniu wspierać przedsięwzięcie, firmę lub organizację, która tworzy wzorce biznesowe łączące działalność gospodarczą z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym oraz pozytywnie wpływać na wizerunek województwa podlaskiego i regionu.