18 września 2017 – Instytut Kronenberga patronem konferencji krenologicznej

W dniach 18-20 września 2017 roku w Białymstoku i w Supraślu odbywa się Ogólnopolska Konferencja Krenologiczna „Źródła Polski. Ostoja geo- i bioróżnorodności”. Organizatorami konferencji były: Zakład Ochrony Środowiska Uniwersytetu w Białymstoku i Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Patronat nad konferencją objęli Ministerstwo Środowiska, pan Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, pan prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Kronenberga, Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. W konferencji uczestniczą naukowcy z kilkunastu uczelni w kraju. Obrady poświęcone są aktualnym problemom krenologicznym, geo- i bioróżnorodności obszarów o znacznym uźródłowieniu. W sesji inauguracyjnej Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga przedstawił referat wprowadzający pt. „Dokumenty doktrynalne w ochronie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego”. Uczestnicy konferencji poza sesjami plenarnymi będą uczestniczyć w sesjach terenowych po Puszczy Knyszyńskiej.

15 września 2017 – 90 lat w Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie

W dniu 15 września 2017 roku w Nowogrodzie odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 90 lat utworzenia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika, w których uczestniczyło ok. 100 muzealników z całej Polski. Na uroczystości przybyli pan Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, pan Stefan Krajewski, członek zarządu Województwa Podlaskiego, p. Elżbieta Parzych, Starosta Łomżyński oraz pani Joanna Chętnik – Daukszo i pan Jacek Chętnik, wnukowie założyciela skansenu Adama Chętnika. Goście złożyli okazjonalne życzenia na ręce p. Urszuli Kuczyńskiej, kierownika Skansenu oraz pana dr. Jerzego Jastrzębskiego, dyrektora Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży. Okazjonalny list gratulacyjny wraz z życzeniami gospodarzom Skansenu przekazał także Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga. W części merytorycznej jubileuszu odbyło się Seminarium pt. „Ojcowie założyciele polskich muzeów na wolnym powietrzu”, w którym uczestniczyli eksperci z kilkudziesięciu placówek muzealnych w Polsce.

13 września 2017 – Posiedzenie Rady Rozwoju Wydziału Architektury PB

W dniu 13 września 2017 roku na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Rozwoju. Zaproszeni do Rady wybitni architekci (m.in. pan prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza – Kuczyński i pan dr inż. arch. Romuald Loegler) oraz czołowi podlascy przedsiębiorcy i bankowcy odebrali akty powołania oraz przedyskutowali możliwości współpracy z Wydziałem Architektury PB. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego Rady Rozwoju, którym został dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, dziekan WA PB oraz dwóch zastępców przewodniczącego w osobach p. dr Adam Jakimowicza, prodziekana WA PB oraz Adam Walickiego, prezesa Resursy Podlaskiej, a jednoczenie prezesa Instytutu Kronenberga. Ustalono, że kolejne spotkanie Rady Rozwoju odbędzie się w firmie Malow w Suwałkach, w której przewodniczącym Rady Nadzorczej jest pan Henryk Owsiejew.