VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

W dniach 28-29-30 listopada 2022 na Politechnice Białostockiej odbyła się VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”.

Organizatorami konferencji były: Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych oraz Instytut Nauk Leśnych PB. Konferencja obradowała pod hasłem „Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”.

Podczas konferencji prof. dr hab. Piotr Banaszuk, przewodniczący Rady Instytutu Kronenberga moderował panel inauguracyjny konferencji pt. „Bioróżnorodność w trudnych czasach – XXX lat Konwencji o różnorodności biologicznej”, a Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga moderował panel ekspertów pt. ”Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w 50 rocznicę uchwalenia konwencji paryskiej i listy światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO”. Ponadto Adam Walicki był moderatorem trzech meetup-ów: „Kanał Augustowski – dzieło przyrody i człowieka”, „Smart City i Smart Village na obszarach przyrodniczo cennych” oraz „Natura i tożsamość a innowacyjne metody w dydaktyce”. Natomiast Norbert Brzostowski wiceprezes Instytutu Kronenberga był moderatorem meetup-u pt. „Kapitał natury w programowaniu rozwoju regionalnego”.

Strona konferencji www.tnopc.pl

Comments are closed