VI Gala Nagrody Kronenberga „Omne Trinum Perfectum”

W dniu 28 listopada 2022 roku w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbyła się VI Gala Nagrody Kronenberga podczas której wręczone zostały trzy nagrody. Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego „Razem dla Środowiska” otrzymał Czesław Renkiewicz, prezydent Miasta Suwałk. Nagrodę Rektora Politechniki Białostockiej „PB4FUTURE” otrzymała dr Ewa Zapora, adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych PB. Nagrodę Kronenberga „Omne Trinum Perfectum” – Biznes – Środowisko – Dziedzictwo z rąk przewodniczącego Kapituły Adama Walickiego, prezesa Instytutu Kronenberga otrzymała Dżenneta Bogdanowicz, właścicielka firmy „Tatarska Jurta” z Kruszynian. Podczas Gali Kronenberga wszyscy nagrodzeni zaprezentowali swoje działania służące rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i kulturowemu województwa podlaskiego.

Strona konferencji www.tnopc.pl.

Comments are closed