X Forum Idei Miast Turystycznych

W dniu 29 listopada 2022 roku w ramach VIII Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbyło się X Forum Idei Miast Turystycznych, które prowadził Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga. Obrady Forum ogniskowały się wokół tematu „Strategie rozwoju miast turystycznych – dylematy planowania i użyteczności”. Wprowadzeniem do dyskusji był wykład dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego, prof. IGiPZ PAN, pt. „O potrzebie deglomeracji funkcji turystycznej
w Polsce i znaczeniu tego dla rozwoju regionalnego i lokalnego”. W X Forum Idei Miast Turystycznych uczestniczyli: Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, Mariusz Dudziński, Burmistrz Tykocina, Mirosław Karolczuk, Burmistrz Augustowa i Jerzy Sirak, Burmistrz Hajnówki.

Comments are closed