BIBLIOGRAFIA

Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne: historia i problemy rewaloryzacji, 2000.
Bończak-Kucharczyk E., J. Maroszek, Kucharczyk K., Katalog parków i ogrodów zabytkowych d. województwa białostockiego, Białystok 2000, t. I, s. 37-8.
Chrościcki J., Rottermund A., Atlas architektury Warszawy, 1977, s. 211.
J. Gr. Wystawa ogrodnicza w Warszawie, [w:] „Tygodnik Ilustrowany” 1886, nr 188.
Edmund Jankowski, Wspomnienia ogrodnika, oprac. A. Szwejcerowa i A. Brachfogel, 1972.
Czernicki T., Park w Zamościu, [w:] „Ziemia Zamojska” 1921, nr 20.
Jaczewski B., Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i XX wieku, 1987, s. 35.
Jaroszewski T., Baraniewski W., Pałace i dwory w okolicach Warszawy, 1992.
Jaroszewski T., Po pałacach i dworach Mazowsza, przewodnik cz. 1, 1995.
Kałuszko J., Ajdacki P., Otwock i okolice, 2006, s. 259 (m.in. o Wiązownej )
Kiepurska H., Inteligencja zawodowa Warszawy 1905-1907, 1967.
Kołodziejczyk R., Kronenberg Walerian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, t. XV, s. 331.
Kordaczuk S., Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku III do Rzeczypospolitej, 2006.
W. Kronenberg, Ogród Pani Borsigowej w Berlinie, [w:] „Ogrodnik Polski” 1880, nr 10.
Kubisa S., Ziemia Chełmońskiego. Mazowsze Zachodnie. Pomiędzy Bzurą a Utratą. Przewodnik Turystyczny. 2013.
V. Kulus, Walerian Kronenberg, [w:] Materiały so Słownika Twórców Architektury Krajobrazu w Polsce, Warszawa 1990, z.1.
Łoziński J., Pomniki sztuki w Polsce: Mazowsze i Podlasie, 1985.
Majdecki L., Rejestr ogrodów polskich, z.2, Warszawa 1964.
Majdecki L., Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja, Warszawa 1981.
A. Marconi-Betka, E. Poławska-Bukało, Założenie przestrzenne Willa Karolin-Marianów w świetle nowych dokumentów, [w:] „Ochrona Zabytków” 2005, nr 3.
S. Misieczko-Rudnik, Prace konserwatorskie w Zamościu w latach 1918-1939, Warszawa 1979.
Oktabiński K., Nad Mienią i Świdrem, cz. II-Letniska, Wiązowna 2005.
Omilanowska M., Polska pałace i dwory, 2004.
B. Prus, Z Nałęczowa, [w:] „Kurier Codzienny´1894, nr 237.
M. Różański, Kronika, Walerjan Kronenberg, [w:] „Gazeta Rolnicza”, 1935, nr 6.
W. Rybski, Ogródki przy willach w Grodzisku, [w:]„Ogrodnik Polski”, 1893, nr 7.
W. Sabowski, Wystawa ogrodnicza w Warszawie, [w:] „Tygodnik Ilustrowany”, 1885, nr 142.
Sroczyńska B., Zamość w XIX stuleciu, [w:] „Konserwatorska Teka Zamojska”, Warszawa-Zamość 1986.
F. Szanior, Wystawa Ogrodnicza Prowincjonalna w Łodzi w 1892 r., [w:]„Ogrodnik Polski”, 1882, nr 19.
F. Szanior, Wystawa planów parków i ogrodów, [w:] „Ogrodnik”, 1924, nr 13-14.
Ogłoszenia, [w:]„Ogrodnik Polski”, 1880, nr 10.
Szymański W., Przewodnik po Puszczy Białowieskiej, Wilno 1925.
Tarka M., Dzieje Nałęczowa, 1989, s. 83, 85.