Jerzy Tokajuk

jerzy_tJERZY TOKAJUK

Dr inż. arch. Jerzy Tokajuk. Absolwent Politechniki Białostockiej.

Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w Politechnice Białostockiej, urbanistyki i gospodarki przestrzennej w Politechnice Warszawskiej.
Doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony zabytków, projektowania architektonicznego, planowania przestrzennego, administracji i zarządzania procesem inwestycyjnym.
Działalność społeczna w ramach Towarzystwa Urbanistów Polskich jako Prezes Zarządu Oddziału TUP w Białymstoku od 2004 roku. Członek SARP.

Członek i przewodniczący gminnych komisji urbanistyczno – architektonicznych, członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku. Członek byłej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia.
Główny projektant i współprojektant planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego. Autor publikacji dotyczących planowania przestrzennego.
Uprawnienia zawodowe do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i kierowania robotami budowlanymi od 1994 roku i uprawnienia urbanistyczne – od 2000 roku.

Comments are closed