Projekt Białowieża

PROJEKT BIAŁOWIEŻA


Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Instytutem Kronenberga oraz Białowieskim Parkiem Narodowym, realizujemy aktualnie dwa przedsięwzięcia badawczo-analityczne dotyczące wykorzystania oraz udostępniania potencjału BPN.

1. Potencjał noclegowy i konferencyjny
Pierwszy nasz projekt dotyczy opracowania programu wykorzystania potencjału zarówno noclegowego jak  i konferencyjnego BPN. Celem programu jest w krótkim okresie wzrost efektywności wykorzystania tego potencjału, a w dłuższej perspektywie wzrost liczby turystów odwiedzających obszar Puszczy Białowieskiej.
2. Innowacyjna edukacja
Drugi nasz projekt polega na wypracowaniu innowacyjnego systemu tworzenia produktów edukacyjnych oraz wypracowaniu metodyki współpracy ze szkołami, uczelniami i innymi jednostkami realizującymi programy i projekty edukacyjne.

W chwili obecnej pracujemy nad trzema produktami edukacyjnymi: Zielone Szkoły Kronenberga, BioCampy, młodzieżowe konferencje naukowe.
Eksperci Instytutu Kronenberga realizują prace pro bono publico.


Comments are closed