Szkolenia i wykłady

SZKOLENIA I WYKŁADY


Przygotowujemy i realizujemy szkolenia, wykłady, seminaria, warsztaty, spotkania dotyczące:
– rozwoju gospodarki i turystyki na obszarach chronionych,
– wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w gospodarce lokalnej,
– ochrony przyrody i krajobrazu,
– zrównoważonego rozwoju,
– zielonej gospodarki,
– odnawialnych źródeł energii,
– kształtowania wizerunku ekologicznego firm i innych jednostek,
– promocji obszarów chronionych,
– planowania i zagospodarowania przestrzennego,
– edukacji na rzecz kultury przestrzeni.


 

Comments are closed