XI Forum Idei Miast Turystycznych

W dniu 7 grudnia 2023 roku w Akademii Supraskiej odbyło się XI Forum Idei Miast Turystycznych, którego organizatorami były: Instytut Kronenberga, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Tematem XI FIMT były „Działania samorządu województwa podlaskiego na rzecz ochrony środowiska w latach 2021–2027.

W wydarzeniu, które jest realizowane w formule debat już od 10 lat uczestniczyło 70 naukowców, ekspertów w zakresie ochrony środowiska oraz duże grono samorządowców z województwa podlaskiego. Celem przedsięwzięcia była dyskusja reprezentantów różnych środowisk na temat optymalnych form wsparcia rozwojowego miast i gmin województwa podlaskiego, w tym jednostek samorządu terytorialnego położonych na obszarach przyrodniczo cennych poprzez realizację projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

Prezentacje i debaty dotyczyły wielu zagadnień, m.in. zasady DNSH „do no significant harm” (przede wszystkim nie szkodzić środowisku), jako kluczowego kryterium programów wsparcia miast, gmin i obszarów chronionych. Podczas XI Forum Idei Miast Turystycznych zaprezentowany został projekt strategiczny województwa podlaskiego pt. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego”.

Podczas XI FIMT dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB, przewodniczący Rady Instytutu Kronenberga wygłosił referat pt. „Bioróżnorodność jako wartość ponadczasowa i uniwersalna”. Natomiast Adam Walicki prezes Instytutu Kronenberga wygłosił wykład pt. „Rozwój miast i gmin – płaszczyzna dialogu międzysektorowego”.  Wiceprezes Instytutu Kronenberga, Norbert Brzostowski był moderatorem panelu ekspertów pt. „Wsparcie rozwoju miast i gmin położonych na obszarach przyrodniczo cennych”. W Forum uczestniczył także dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB, wiceprezes Instytutu Kronenberga.

Comments are closed