VII Gala Nagrody Kronenberga „Omne Trinum Perfectum”

W dniu 7 grudnia 2023 podczas XI Forum Idei Miast Turystycznych odbyła się VII Gala Nagrody Kronenberga „Omne Trinum Perfectum”, Biznes – Środowisko – Dziedzictwo.

Decyzją Kapituły Nagrody Kronenberga laureatem w roku 2023 została firma Balt Yacht z Augustowa. Nagrodę czołowej w kraju stoczni jachtowej produkującej jednostki żaglowe i motorowe wręczył przewodniczący Kapituły Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga. Firma Balt Yacht jest firmą rodzinną od wielu pokoleń. Jest aktywnym promotorem województwa podlaskiego i turystyki wodnej. Balt Yacht wspiera starania samorządów i organizacji pozarządowych ukierunkowane na wpisanie Kanału Augustowskiego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W XI Forum Idei Miast Turystycznych uczestniczył wicemarszałek Marek Olbryś, który wręczył gminie Czeremcha nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego „Razem dla Środowiska” za modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Comments are closed