THINK TANK

THINK TANK


Prognozowanie przyszłości obszarów chronionych zarówno przyrodniczo jak i kulturowo wymaga odwagi i konsekwencji. Wierzymy, że idea poszukiwania rozwiązań dla harmonijnego rozwoju człowieka w zgodzie z naturą jest naszym obowiązkiem.

Potrzebna jest do tego wiedza ekspertów z różnych dziedzin, tworzących pole obserwacji czy też źródło opinii i stanowisk.

Jako Instytut Kronenberga podejmujemy dziś wyzwanie współtworzenia Think tanku, którego prace pozytywnie wpłyną na kształt istniejących rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

Jest to działanie potrzebne w obliczu czasami nieprzemyślanych przekształceń obszarów cennych przyrodniczych i postępującemu unicestwieniu dziedzictwa kulturowego.

Chcemy promować nowe idee dzięki wspólnej pracy zespołu ekspertów. Think tank Instytutu Kronenberga tworzą reprezentanci różnych obszarów wiedzy: specjaliści z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, eksperci w zakresie gospodarowania na obszarach chronionych przyrodniczo oraz specjaliści w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego.

Naszym głównym celem jest doskonalenie formuł prawnych i organizacyjnych dla obszarów chronionych oraz poszukiwanie rozwiązań problemów społecznych i gospodarczych. Rozumienie dobra publicznego jest dla ekspertów Think tanku Instytutu Kronenberga tożsame z podmiotowym podejściem do człowieka i natury jako jedności.

Stanowiska, opinie, rekomendacje czy koncepcje przyszłości obszarów chronionych będą prezentowane na spotkaniach eksperckich oraz na stronie Instytutu Kronenberga.


Comments are closed