Przestrzeń

PRZESTRZEŃ


Służymy pomocą w realizacji badań i analiz oraz opracowywaniu strategicznych i programowych dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego:
– opracowań analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
– sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– sporządzania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
– opracowania programów/strategii rewitalizacji miast/obszarów.


Comments are closed