Adam Walicki

adam_walicki_smallADAM WALICKI

Konsultant i trener biznesu w zakresie zarządzania marketingowego i komunikacji. Uczestnik wielu programów badawczych i współautor opracowań analitycznych dotyczących rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego, sektorów gospodarki i klastrów. Współautor Karty Bojarskiej, manifestu środowiska architektów w kwestii zachowania unikatowej zabytkowej dzielnicy Białegostoku oraz inicjator Forum Idei Miast Turystycznych. Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach i seminariach biznesowych. Od ponad dwudziestu lat doradca współpracujący z wiodącymi firmami regionu. Prezes zarządu Resursy Podlaskiej, której celem jest wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego województwa podlaskiego. Wiceprezes zarządu Fundacji Technotalenty, organizacji promującej kulturę innowacji poprzez wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu talentów. Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Badań i Analiz VIVADE realizującego badania społeczne i gospodarcze, m.in. dotyczące rozwoju Polski Wschodniej. Członek zarządu firmy Concada Consulting, która zajmuje się tworzeniem wizerunku firm i instytucji. Współorganizator konferencji „Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej” / 2011, 2012 /. Współzałożyciel WSFiZ w Białymstoku oraz wykładowca marketingu na studiach podyplomowych i studiach MBA. Trener z długoletnią praktyką w zakresie szkoleń i warsztatów o tematyce zarządzania marketingowego i doskonalenia wizerunku przedsiębiorstw.

  • Zainteresowania: Ochrona dziedzictwa kulturowego, architektura drewniana, muzyka klasyczna i jazzowa
    Motto: Każdy dzień powinien być lepszy od poprzedniego.

Comments are closed