CENTRUM

CENTRUM KOMPETENCJI


Centrum Kompetencji Obszarów Chronionych to doświadczony zespół ekspertów, którzy służą pomocą instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym i samorządom w realizacji wielu przedsięwzięć badawczych, analitycznych i organizacyjnych.

Eksperci Centrum Kompetencji Obszarów Chronionych uczestniczyli w ponad stu projektach badawczych, przygotowali kilkadziesiąt strategii rozwoju, są autorami i współautorami licznych publikacji.

Nasz zespół współpracuje z ponad setką specjalistów z różnych branż gospodarki i wielu dyscyplin nauki.


Comments are closed