Współpraca i dialog

WSPÓŁPRACA I DIALOG


Współpraca
Proponujemy współpracę instytucjom publicznym, samorządom i organizacjom pozarządowym

w zakresie:
– tworzenia konsorcjów i partnerstw projektowych,
– wspólnego kreowania idei dla przyszłości,
– innowacyjnych projektów,
– realizacji projektów społecznych, analitycznych, badawczych,
– realizacji wspólnych projektów szkoleniowo-doradczych.


Dialog społeczny
Opracowujemy koncepcje i kierunki rozwoju dialogu społecznego w obszarach dotyczących konfliktu celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
Realizujemy programy dialogowe ze społecznością lokalną, koordynujemy sesje dialogowe, negocjacje i konsultacje społeczne.


 

Comments are closed