Ochrona przyrody

OCHRONA PRZYRODY


Służymy pomocą w realizacji badań i analiz oraz opracowywaniu dokumentów w zakresie:
– inwentaryzacji zasobów przyrodniczych,
– kompensacji przyrodniczych,
– nadzoru przyrodniczego,
– waloryzacji elementów krajobrazowych,
– wykorzystania potencjału przyrodniczego,
– określania chłonności turystycznej,
– analiz antropopresji.


 

Comments are closed