FIMT

augustowwHerb Goniądzalogo_supraslindeksdrohiczyn herb w 8Herb

FIMT 2012-2014
Historia Forum Idei Miast Turystycznych sięga roku 2012 kiedy to Adam Walicki, prezes Resursy Podlaskiej rozpoczął pracę nad projektem organizacji forum wymiany doświadczeń na temat problemów miast turystycznych i uzdrowiskowych. Przeprowadzona analiza desk research oraz spotkania z architektami, przyrodnikami oraz specjalistami od rozwoju regionalnego jednoznacznie wykazały, że brakuje w Polsce zinstytucjonalizowanego pola dialogu i poszukiwań rozwiązań harmonizujących przestrzeń, gospodarkę i relacje społeczne jednostek miejskich, które opierają swój rozwój na unikatowych walorach turystycznych, przyrodniczych i kulturowych. Stworzyło to podstawę do budowy założeń przyszłych działań. Wśród sprzymierzeńców w realizacji tej idei znalazł się samorząd Augustowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Dzięki tej współpracy odbyły się dwa seminaria w Augustowie – sierpień 2013 i na Wojciechu k/ Augustowa – grudzień 2013. W seminariach udział wzięli między innymi reprezentanci takich instytucji jak: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, PAN, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia, Lasów Państwowych, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Burmistrzowie miast turystycznych. W spotkaniach udział wzięli Marszałek Województwa Podlaskiego, Wicewojewoda Podlaski. Dyskusje pozwoliły dokonać przeglądu problemów miast turystycznych i uzdrowiskowych oraz określić stan rozwiązań prawnych i planistycznych.
W maju 2014 roku w Augustowie została zorganizowana dwudniowa, ogólnokrajowa konferencja poświęcona problemom funkcjonowania miast turystycznych. Uczestniczyło w niej ok. 200 specjalistów, naukowców oraz liczna grupa samorządowców z całego kraju. Obrady prowadzili prof. dr hab. Tadeusz Markowski oraz Adam Walicki. Debaty plenarne i sesje specjalistyczne potwierdziły, że polskie miasta turystyczne wymagają nowych rozwiązań, potrzebne są zmiany w ustawach i rozporządzeniach. Potwierdzono potrzebę głębokiej analizy kondycji miast turystycznych i uzdrowiskowych.

FIMT 2015
W roku 2015 zainicjowana została nowa formuła Forum Idei Miast Turystycznych. FIMT znalazł swoje instytucjonalne umocowanie w Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytucie Kronenberga. Istotą nowego etapu realizacji tej idei ma być ustanowienie i animowanie stałej współpracy pomiędzy miastami, która to współpraca ma przyczyniać się do skuteczniejszej realizacji wspólnych celów. Dzięki współpracy zawiązanej z miastami i miejscowościami województwa podlaskiego 19 czerwca 2015 roku w Białymstoku odbyło się spotkanie inicjujące Forum Idei Miast Turystycznych w zmienionym kształcie skoncentrowanym na miastach i miejscowościach z regionu. Udział, oprócz przedstawicieli Instytutu Kronenberga wzięli w nim przedstawiciele następujących miast i miejscowości: Augustów, Białowieża, Ciechanowiec, Drohiczyn, Goniądz, Hajnówka, Mielnik, Rajgród, Supraśl. Samorządowcy i przedstawiciele Instytutu Kronenberga ustalili obszary współpracy oraz termin kolejnej debaty, która odbędzie się w Białowieży w dniach 22-23 października w Białowieży podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

www.ciechanowiec.pl

www.goniadz.pl

www.suprasl.pl

www.turystyczna.hajnowka.pl

www.augustow.pl

www.drohiczyn.pl

Comments are closed