Norbert Brzostowski

norbertNORBERT BRZOSTOWSKI

Absolwent Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku (chemia), Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej (marketing i zarządzanie).

 Wykładowca akademicki. Prowadził zajęcia na studiach stacjonarnych, podyplomowych także w ramach różnych projektów i inicjatyw na czterech uczelniach: Politechnika Białostocka, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.

Autor i współautor ponad 100 analiz ekonomicznych, marketingowych oraz strategicznych dla firm i samorządów.
Uczestnik licznych programów badawczych i współautor opracowań analitycznych dotyczących rozwoju społecznego – gospodarczego województwa podlaskiego, Polski północno – wschodniej, Polski Wschodniej i kraju.

Specjalizuje się w realizacji badań i opracowywaniu analiz biznesowych i społeczno-gospodarczych, doradztwie strategicznym dla firm i samorządów oraz marketingu terytorialnym.

Posiada duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla firm, samorządów i instytucji.

W latach 2002 – 2010 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Od 2006 roku współwłaściciel i główny analityk w firmie Project Consulting. Od 2014 roku Wiceprezes Zarządu Fundacji Myśli Marketingowej.

  • Zainteresowania: ekonomia dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, gwara podlaska, teodycea.

Comments are closed