WYBRANE PROJEKTY I REALIZACJE

1) 1880- Grodziec (ob. dzielnica Będzina), projekt parku.
2) 1881- Wiązowna (woj. mazowieckie), projekt i realizacja parku dworskiego.
3) 1885- Warszawa, Wystawa Ogólna Ogrodnicza przy Placu Ujazdowskim, projekt i realizacja ogrodu wystawowego (współautor F. Szanior).
4) 1886- Czesławice (woj. lubelskie), projekt i realizacja parku dworskiego.
5) 1886- Walewice (woj. łódzkie), projekt i realizacja parku pałacowego.
6) 1887- Młochów (woj. mazowieckie), przebudowa parku pałacowego.
7) 1889- Brzezie (woj. kujawsko-pomorskie), projekt i realizacja parku pałacowego. [na zamówienie Leoolda Kronenberga]
8) 1889- Wołoczyska (Ukraina), projekt i realizacja parku pałacowego.
9) 1890- Trojanka (Ukraina), projekt i realizacja parku pałacowego.
10) 1890- Bużany (Ukraina), projekt i realizacja parku pałacowego.
11) 1890- Minkowce (Białoruś), projekt i realizacja parku pałacowego.
12) 1890- Zwody (Białoruś), projekt i realizacja parku pałacowego.
13) 1891- Wierzchówka (Ukraina), projekt i realizacja parku pałacowego.
14) 1891- Garnek (woj. śląskie), projekt i realizacja parku pałacowego.
15) 1892- Opinogóra (woj. mazowieckie), projekt przebudowy parku pałacowego (współautor F. Szanior).
16) 1892- Raj (Ukraina), projekt i realizacja parku pałacowego.
Na Wystawie Ogrodniczej Prowincjonalnej w Łodzi w 1892 roku Walerian Kronenberg przedstawiał swoje projekty, o czym dowiadujemy się z nr 22 „Ogrodnika Polskiego”. P. Walery Kronenberg, 3 plany parków w oryginałach: we Włodawie dla inwalidów kolejowych, w Roszynie i Wojciechowie, oraz 20 parków i budowli w kopiach fotograficznych jako to: w Bużanach, Czarnorudce, Opinogórze, Skłótach, Żukowie, Młochowie, Psarach, Trojance, Zagórzu, Skórcu, Falentach, Brzeżanach, Leźnicy, Czesławicach, Minkowcach, Ostomeczonie, Leśmierzu, Częstocicach i Młocinach. Część z nich jest niedatowana:
Brzeżany (Ukraina), projekt parku.
Czarnorudka (Ukraina), projekt parku.
Częstocice (woj. Świętokrzyskie), projekt parku.
Falenty (woj. mazowieckie), projekt parku.
Leźnica Wielka (woj. łódzkie), projekt i realizacja parku dworskiego.
Młociny (woj. mazowieckie), projekt parku.
Ostromeczon.
Psary (woj. śląskie), projekt i realizacja parku dworskiego.
Rogów (woj. mazowieckie), projekt i realizacja parku dworskiego.
Roszyn (Ukraina), projekt i realizacja parku dworskiego.
Skłóty (woj. mazowieckie), projekt i realizacja parku dworskiego.
Skórzec (woj. mazowieckie), projekt parku dworskiego.
Włodawa (woj. lubelskie), Park Inwalidów i Rencistów; projekt parku.
Wojciechów (woj. lubelskie), projekt parku dworskiego.
17) 1893- Grodzisk (woj. mazowieckie), projekt i realizacja ogrodu przy rezydencji Bojasińskich.
18) 1893- Grodzisk (woj. mazowieckie), projekt i realizacja ogrodu przy rezydencji Niedźwieckich.
19) 1894- Warszawa Bagatela, projekt i realizacja ogrodu przy siedzibie TOW.
20) 1895- Białowieża (woj. podlaskie), projekt i realizacja parku pałacowego.
Białowieża- niedatowany projekt Parku Dyrekcyjnego założonego jako tzw. park pułkowy wokół siedziby carskiego Zarządu Puszczy Białowieskiej.
21) 1895- Leśmierz (woj. łódzkie), projekt i realizacja parku pałacowego.
22) 1895- Wysokie Litewskie (Białoruś), projekt i realizacja parku pałacowego.
23) 1896- Ślepianka (Białoruś), projekt i realizacja parku pałacowego.
24) 1896- Kadzin (Białoruś), projekt i realizacja parku pałacowego.
25) 1896- Sobota (woj. mazowieckie), projekt i realizacja parku pałacowego.
26) 1897- Stryjów (woj. lubelskie), projekt i realizacja parku dworskiego.
27) 1897- Ruchna (woj. mazowieckie), projekt i realizacja parku dworskiego.
28) 1897- Siedlce (woj. mazowieckie), projekt ogrodu pułkowego.
29) 1897- Skrzydłów (woj. śląskie), projekt i realizacja parku dworskiego.
30) 1898- Przeździatka (woj. mazowieckie), projekt i realizacja parku pałacowego.
31) 1898- Szczawin (woj. mazowieckie), uzupełnienie parku pałacowego.
32) 1898-1903- Warszawa, Park publiczny przy Torze Wyścigów Konnych, projekt i częściowa realizacja.
33) 1899- Palikije (woj. lubelskie), projekt i realizacja parku dworskiego.
34) 1899- Zagórze (woj. łódzkie), projekt i realizacja parku dworskiego.
35) 1900- Siecień (woj. mazowieckie), projekt i realizacja parku dworskiego.
36) 1900- Żuków (woj. mazowieckie), projekt i częściowa realizacja parku dworskiego.
37) 1900- Uszomierz (Ukraina), projekt parku pałacowego (realizacja S. Cielichowski).
38) 1901- Borchów (Białoruś), projekt i realizacja parku pałacowego.
39) 1902- Dębno (woj. Kujawsko-pomorskie), projekt i realizacja parku pałacowego.
40) 1902-1907- Krasne (woj. mazowieckie), plan przekształcenia parku Krasińskich (realizacja F. Szanior).
41) 1903- Dębinki (woj. mazowieckie), projekt i realizacja parku dworskiego.
42) 1903-1904- Warszawa, Park przy ul. Agrykola, projekt i częściowa realizacja uporządkowania terenu ogrodu publicznego.
43) 1904- Falęcice (woj. mazowieckie), projekt i realizacja parku dworskiego.
44) 1904- Wieniec (woj. kujawsko-pomorskie), projekt i realizacja parku pałacowego. [w majątku Leoolda Kronenberga, u jego synów Stanisława i Leoolda Juliana.]
45) 1904-1910- Łódź, Park Miejski przy ul. Pańskiej, projekt ukształtowania parku i realizacja (współrealizator T. Chrząński).
46) 1905- Niezdów (woj. lubelskie), projekt i realizacja parku pałacowego.
47) 1906- Ługań (Ukraina) projekt i realizacja parku dworskiego.
48) 1910- Pławno (woj. śląskie), projekt i realizacja parku dworskiego.
49) 1910- Matwijowce (Ukraina), projekt i realizacja parku dworskiego.
50) 1911- Rybczyńce (Ukraina), projekt i realizacja parku pałacowego.
51) 1911- Guzów (woj. mazowieckie), projekt parku pałacowego (realizacja F. Szanior).
52) 1918- Zamość, Park Miejski, projekt parku miejskiego- realizacja projektu w latach 1922-27.
53) 1929-Zamość, projekt skwerów przed gmachem Sądu Okręgowego.
Pośród niedatowanych (sytuowanych na k. XIX wieku i pocz. XX w.) projektów znajdują się bardzo ważne realizacje:
Białystok, Park Miejski, projekt przebudowy i realizacja (współtwórca T. Chrząński).
Konstancin (woj. mazowieckie), Park Zdrojowy, projekt.
Nałęczów (woj. Lubelskie), Park Zdrojowy, przebudowa i zagospodarowanie.
Pruszków (woj. Mazowieckie), Park przy pałacu Potulickich, przebudowa parku.
Rykały (woj. mazowieckie), park pałacowy.
Spała (woj. łódzkie), [projekt z 1884 r., w l. 1922-24 projekt F. Szaniora, w parku tym jest Aleja im. W. Kronenberga]
Stryjów (woj. lubelskie), Park przy pałacu Smorczewskich, projekt parku.