Obszary chronione

OBSZARY CHRONIONE


Służymy pomocą parkom narodowym i krajobrazowym w zakresie:
– planów ochrony,
– zarządzania strategicznego parków,
– audytu potencjału i tworzenia oferty turystycznej,
– analizy systemu zarządzania wizerunkiem,
– analizy systemu komunikacji marketingowej z otoczeniem,
– projektowania strategii promocji parku narodowego i krajobrazowego,
– tworzenia strategii marki i planów promocji,
– analizy wizerunku parku i przygotowania projektów wizerunkowych,
– tworzenia i implementacji programów Public Relations i Media Relations,
– zarządzania relacjami z otoczeniem, w tym moderowanie dialogu ze społecznością lokalną.


 

Comments are closed