PATRON

waleryWalerian Kronenberg (1859-1934)

– był największym polskim planistą i jednym z ważniejszych twórców założeń ogrodowych w Polsce XIX i XX wieku.

Założył ponad 300 parków i ogrodów na terenie Polski oraz dzisiejszej Białorusi i Ukrainy.
Był twórcą m.in.: ogrodu na terenie wyścigów konnych na Polu Mokotowskim w Warszawie, ogrodu na placu wystawy przy ul. Agrykoli w Warszawie, ogrodu Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego przy ul. Bagatela w Warszawie, Parku Starego w Białymstoku (obecnie na terenie parku znajduje się Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki), Parku Pałacowego w Białowieży.
Walerian Kronenberg był wybitnym przedstawicielem nurtu w planowaniu ogrodów wg założeń krajobrazowych zwanych obwodowymi/obwodnicowymi, charakteryzującymi się płynnym wytyczeniem dróg po obwodach różnej wielkości.

Przeważającym ilościowo rodzajem ogrodów w XIX wieku były założenia pałacowe, dworskie, willowe. Rozwiązania takie obejmowały także arboreta, miejskie ogrody publiczne, skwery, cmentarze, założenia uzdrowiskowe.

Realizował się także jako przedsiębiorca i społecznik:
– prowadził hodowlę róż, drzew ozdobnych i owocowych,
– był członkiem prezydium Komitetu Plantacyjnego miasta Warszawy,
– był profesorem parkoznawstwa Wyższej Szkoły Ogrodniczej w Warszawie,
– był założycielem i długoletnim prezesem Koła Planistów przy Towarzystwie Ogrodniczym Warszawskim,
– od 1931 roku był radnym miejskim w Warszawie.

Więcej informacji o Walerianie Kronenbergu można przeczytać w artykułach Iwony Górskiej:

Edukacja, Praktyka projektowa, Działalność publiczna i społeczna, Ostatni okres życia i twórczości, Wybrane projekty i realizacje

 

Comments are closed