Fundatorzy

jpiotr_btPiotr Banaszuk

Dr hab. prof. nzw. Politechniki Białostockiej, Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska.

Jest specjalistą w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zarządzania zasobami naturalnymi. Główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia ekologii, geochemii oraz renaturyzacji mokradeł.

czytaj dalej


 

norbertNorbert Brzostowski

Absolwent Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku (chemia) oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej (marketing i zarządzanie). Wykładowca akademicki. Prowadził zajęcia na studiach stacjonarnych, podyplomowych także w ramach różnych projektów i inicjatyw na czterech uczelniach: Politechnika Białostocka, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku.
czytaj dalej


bart_3Bartosz Czarnecki

Urbanista, architekt, nauczyciel akademicki, dr hab. inż. arch., prof. nzw. Autor oraz współautor publikacji naukowych z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki, w tym zwłaszcza kształtowania przestrzeni publicznych. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, Forum Białystok – Miasto Jutra oraz Izby Urbanistów do jej rozwiązania w 2014 r.

czytaj dalej


iwonaIwona Górska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego filii w Białymstoku oraz studiów podyplomowych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2003 roku zawodowo związana z Narodowym Instytutem Dziedzictwa (od 2005 roku kierownik Oddziału Terenowego w Białymstoku). W latach 2008-2013 członek Wojewódzkiej Rady ochrony Zabytków.

czytaj dalej


dorotaDorota Karczewska

Specjalista w zakresie  kreacji marek i produktów. Współpracuje jako freelancer z firmami i agencjami reklamy z kraju i zagranicy. Poprzez udział w międzynarodowych konkursach nawiązała współpracę ze światowymi korporacjami jako grafik/designer.

Z wykształcenia protetyk stomatologiczny. Od 2000 roku zajmuje się realizacją działań ukierunkowanych na budowanie wizerunku instytucji i przedsiębiorstw.

czytaj dalej


jerzy_t

Jerzy Tokajuk

Dr inż. arch. Jerzy Tokajuk. Absolwent Politechniki Białostockiej. Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w Politechnice Białostockiej oraz urbanistyki i gospodarki przestrzennej w Politechnice Warszawskiej.
Doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony zabytków, projektowania architektonicznego, planowania przestrzennego, administracji i zarządzania procesem inwestycyjnym.

czytaj dalej


adam_walicki_smallAdam Walicki

Konsultant i trener biznesu w zakresie zarządzania marketingowego i komunikacji. Uczestnik wielu programów badawczych i współautor opracowań analitycznych dotyczących rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego, sektorów gospodarki i klastrów. Współautor Karty Bojarskiej, manifestu środowiska architektów w kwestii zachowania unikatowej zabytkowej dzielnicy Białegostoku oraz inicjator Forum Idei Miast Turystycznych. Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach i seminariach biznesowych. Od ponad dwudziestu lat doradca współpracujący z wiodącymi firmami regionu.

 czytaj dalej


Comments are closed