Posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Kierunków Kształcenia na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

W dniu 23 stycznia 2024 roku Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga uczestniczył w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Kierunków Kształcenia na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Comments are closed