Walne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga

W dniu 30 czerwca 2023 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga. Posiedzenie poświęcone było omówieniu działań zrealizowanych w 2022 roku oraz w pierwszej połowie 2023 roku. Podczas posiedzenia omówione zostały także plany działań na drugą połowę 2023 roku.

Comments are closed