I. Międzynarodowa Konferencja „Perły w koronie podlaskiej przyrody”.

W dniu 24 maja 2022 roku w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie odbyła się I. Międzynarodowa Konferencja „Perły w koronie podlaskiej przyrody”.

Organizatorami konferencji był Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych, Narwiański Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy oraz Wigierski Park Narodowy.

W konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. Piotr Banaszuk, przewodniczący Rady Instytutu Kronenberga, dr hab. inż. arch, Bartrosz Czarnecki, wiceprezes Instytutu Kronenberga oraz Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga, który otworzył i podsumował konferencję.

Prof. dr hab. Piotr Banaszuk uczestniczył w panelu pt. „Natura wartością uniwersalną – jak zarządzać dobrem narodowym?” Podczas wydarzenia odsłonięto tablicę upamiętniającą prof. dr hab. Henryka Banaszuka (1931-2021), wybitnego  naukowca, przyrodnika i badacza Doliny Górnej Narwi. Prof. Henryk Banaszuk, został patronem Sali Konferencyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „młynarzówna”, który jest siedzibą Narwiańskiego Parku Narodowego.

Konferencja była częścią obchodów Europejskiego Dnia Parków Narodowych”.

Comments are closed