XXVI Ogólnopolska Konferencja Ekofilozoficzna na UKSW w Warszawie.

W dniu 15 marca 2023 roku Prezes Instytutu Kronenberga, Adam Walicki uczestniczył w XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Ekofilozoficznej na UKSW w Warszawie. Podczas konferencji Adam  Walicki wygłosił referat pt.
„W poszukiwaniu modelu partnerstwa i współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Comments are closed