Posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Kierunków Kształcenia na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

W dniu 8 marca 2023 roku Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga uczestniczył w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Kierunków Kształcenia na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Adam Walicki jest członkiem Rady Konsultacyjnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Comments are closed