Posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Kierunków Kształcenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

W dniu 23 lutego 2023 roku Prezes Instytutu Kronenberga, Adam Walicki uczestniczył w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej  ds. Kierunków Kształcenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Adam Walicki jest członkiem Rady Konsultacyjnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Comments are closed