Konferencja „Podlaskie Pomniki Historii”

W dniu 24 czerwca 2022 roku w Tykocinie odbyła się Konferencja „Podlaskie Pomniki Historii”. Konferencja była wydarzeniem podkreślającym fakt, że roku 2021 roku Tykocin uzyskał status Pomnika Historii.

W konferencji uczestniczył Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych.

Comments are closed